משרד התמ"ת - אגף מדור תשלומים
ברוכים הבאים לשירות תשלומי אגף מדורי התשלומים
אגף מדורי התשלומים מאפשר תשלומים עבור:


תשלום לאחר ביצוע חישוב השכר במדור
תשלום מראש לפני ביצוע חישוב השכר במדור


תשלום אגרות לעובדים זרים בענף הבנין
תשלום אגרות לעובדים זרים בענף החקלאות
תשלום אגרות לעובדים זרים בענף תעשיה ומומחים
תשלום אגרות לעובדים זרים בענף מסעדות
תשלום אגרות לעובדים זרים בענף מלונאות
תשלום אגרות לעובדים זרים בענף הסיעודי


תשלום עבור אגרה שנתית ודמי היתר


- התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי (לרבות קרדיט) או באמצעות העברה בנקאית בכפוף להסדר הלקוח מול הבנק
- סכום מירבי לתשלום באמצעות כרטיס אשראי 10,000 ש"ח (בכפוף לאישור חברת האשראי)
- רצוי להדפיס את אישור התשלום למקרה הצורך